Home / SINAVLAR / LYS Rehberi / ÖSYM Nedir?

ÖSYM Nedir?

ÖSYM nedir? Ne işe yarar? Ne iş yapar? Görevleri nelerdir? YÖK, ÖSYS, YGS, LYS ve üniversite adayları ile ne ilgisi vardır?

Ünivversite İçerik Geliştirme Merkezi – Univversite.com

ÖSYM, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın kısa adıdır. 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim programlarına yani üniversite bölümlerine yerleştirilecek öğrencilerin belirlenmesi sürecini yürüten kurumdur, Bu amaçla lise mezunu ve mezun olabilecek son sınıfı öğrencilerinin “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)” çerçevesinde başvurularını alır, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı yapar, sınavları değerlendirir, Lisans Yerleştirme Sınavlarını yapar ve değerlendirir, üniversite adaylarının üniversite yerleştirmelerinde kullanacakları yerleştirme puanlarını hesaplar, tercih başvurularını alır, tercihler doğrultusunda yükseköğretim programlarına yani üniversite bölümlerine yerleştirme yapar, ilk yerleştirme ve kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanlar için tekrar tercih başvurusu alarak ek yerleştirmeyi yapar. Görüldüğü gibi ÖSYM, üniversiteye yerleştirme sürecini yürüten kurumdur.

ÖSYM sadece üniversiteye yerleştirme sürecini yürütmez, Ön lisans (2 yıllık üniversite programları) mezunlarının Lisans programlarına (4 ve + yıllık üniversite programları) devam etmek için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı’nı (DGS) ve yerleştirmelerini de yapar. Aslında ÖSYM, Türkiye’deki devlet memurluğu, uzmanlık gibi hemen her sınavın yapılması, değerlendirilmesi ve yerleştirme süreçlerini yürütür.

YGS-LYS Hakkındaki Gelişmelerden Daha Hızlı Haberdar Olmak İçin Sağdaki “Beğen” Butonuna Tıklayarak Facebook Sayfamıza Üye Olun.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmak.
b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini ilgili kurumun talebine bağlı olarak yapmak.
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak.
ç) Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek.
d) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
e) Hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek.
f) Sınav yapılacak merkezleri oluşturmak, sınav hizmetlerini yapacak kişileri belirlemek ve gerekli görevlendirmeleri yapmak.
g) Sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme, araştırma ve diğer hizmet bedellerini belirlemek.
ğ) Gerekli hâllerde sınavları ertelemek, kısmen veya tamamen iptal etmek, adayların işlemlerini geçersiz saymak.
h) Faaliyet alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, bilimsel toplantılara katılmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak,
ı) Sınav sonuçlarını analiz etmek ve sonuçları kamuoyuna duyurmak; sınav sonuçlarını ilgili kurum veya kuruluşlara basılı veya elektronik ortamda iletmek.
i) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak.
j) Faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.

YÖK, ÖSYS, ÖSYM kavramları genellikle birbirine karıştırılır ve ne ifade ettikleri tam olarak bilinmez. Hatta üniversite adayları YGS ve LYS sınavını bilir fakat YÖK, ÖSYM ve ÖSYS’nin bunlarla ilişkisini çoğu zaman gözden kaçırır. Ve bu kavlar üniversite adaylarının kafasını karıştırır. Bu kavramları birbirine karıştırmadan özetle şöyle ifade edebiliriz;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bütün yükseköğretim kurumlarından sorumlu üst kuruldur. Üniversitelerin bölüm, kontenjan gibi durumlarını ve üniversiteye giriş sistemin belirler.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YÖK’ün belirlediği kararlar doğrultusunda üniversitelere yerleştirilecek öğrencilerin belirlenmesi için ölçme sınavlarını yapan (YGS ve LYS), değerlendiren ve yerleştirme süreçlerini yürüten kurumdur. ÖSYM, sadece üniversite öğrencilerinin seçme ve yerleştirme sürecini değil, devlet memurlarının seçilmesi yerleştirilmesi, yabancı dil seviye tespit sınavı, tıp doktoru ve diş hekimlerinin uzmanlık sınavları gibi Türkiye’de ölçme ve yerleştirme amacı ile yapılan bütün sınavları yaparak yerleştirme sürecini yürütür.

ÖSYM tarafından yürütülen yükseköğretime yani üniversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme sürecine de genel olarak “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)” denir. YGS ve LYS bu sistem içerisinde yapılan sınavlardır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), üniversite adaylarının başvurularının alınması, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) yapılması, Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) yapılması, yükseköğretim yani üniversite tercihlerinin alınması ve yükseköğretime yani üniversitelere yerleştirmelerin yapılması, boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme yapılması gibi konuların tamamını kapsar.

ÖSYM hakkında daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız…

Kaynak: Univversite.com

© Bu içerik Univversite.com tarafından orjinal olarak hazırlanmıştır ve her hakkı saklıdır. Ancak “Univversite.com” şeklinde kaynak gösterilerek ve mutlaka “Univversite.com“a aktif link (bağlantı) verilmek suretiyle yayınlanabilir. Açıkça ve Aktif bağlantı/link verilmeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.
Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, yayın tarihindeki en güncel resmi kaynaklar da incelenerek hazırlanmıştır. İçerikteki bilgiler ilerleyen günlerde değişiklik gösterebilir. Yanlış anlamalardan kaynaklanabilecek olumsuzluklardan ötürü Univversite.com sorumlu tutulamaz.

 

Ama Sayfayı Paylaşmadınız 🙁

Lütfen Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşın 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ama Sayfayı Paylaşmadınız :(

Lütfen Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşın :)
.