Home / MESLEKLER / Meslekler Rehberi / Ön Lisans Programları / Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Mezunları Ne Yapar?

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Mezunları Ne Yapar?

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi nedir? Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri nasıl olunur? Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi mezunları ne iş yapar? Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikerleri nerelerde çalışır? Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikerinin çalışma ortamları nasıldır? Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikerleri hangi araç gereçleri kullanır? vb. soruların yanıtları ve Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi hakkında hemen her şey burada… 

ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ TANIM
Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı,
sabun, prina) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini,
ambalajlanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve
mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip,
değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek
elemanıdır.

A-GÖREVLER
– Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli
teknikleri kullanır.
– Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde çeşitli teknikleri bilir ve uygular.
– Zeytin ve zeytin yağının sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için
zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.
– Laboratuvarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal)
kullanarak analiz yapar.
– Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.
– İstatistiksel bilgilerin elde edilmesinde ve yorumlanmasında yardımcı
olur.
– Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai
mücadele gibi zeytin bahçeleri işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.
– Çalıştığı işletmelerde üretimin hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar.
– Üretilen ürünlerin, usulüne uygun olarak paketlenmesini sağlar ve
paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.
– Çalıştığı kuruluşta amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında
iletişimin sağlanmasında rol oynar.
– Saatteki üretim gücü 60 KW’a kadar olan işletmelerde imza yetkisine
sahiptir.
– İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi, TSE vb.)
bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuat esas alır.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
– Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler,
– Laboratuvar malzemeleri,
– Kimyasal maddeler,
– Bilgisayar,
– Zeytin ve zeytinyağı üretiminde kullanılan alet ve makineler,

B. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
– Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
– İlgili yönergeleri izleyebilen,
– Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,
– Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri; zeytin ve zeytinyağı
üreten fabrika ve atölyelerde, zeytin bahçelerinde ve laboratuvarlarda görev
yapar. Laboratuvar ortamı temiz olmakla birlikte, üretim yapılan yer sıcaksoğuk,
rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir.
Meslek elemanları, gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve ziraat
mühendisleri ile koordineli çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, meslek yüksekokulu “‘Zeytincilik ve Zeytin İşleme
Teknolojisi ’ bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun
olanlar “Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi” önlisans programına
sınavsız geçiş için başvurabilirler.
– Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları
takdirde, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi programlarında önlisans düzeyinde
4 yarıyıllık dönemlerden oluşan 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Zeytincilik ve Zeytin İşleme
Teknolojisi ” önlisans diploması verilmektedir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri, sofralık zeytin ve
zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır.
Bunun yanı sıra, temel laboratuvar bilgileri sayesinde üretim sektöründe
faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde tekniker veya mikrobiyoloji
laboratuarlarında laborant olarak çalışabileceği gibi, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına bağlı kurumlarda da görev alabilir.
Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi
sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları,
zeytin yetiştirilen bölgelerde çok yüksektir. Eğitimini aldıkları konularda
kendi iş yerini kurabilirler.
Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi teknikerleri Sofralık Zeytin ve
Zeytinyağı üreten /Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı ambalajlayan
işyerlerinde sorumlu yönetici olarak yetki alabilmektedir
Ayrıca, Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi teknikerleri Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığına tarafından düzenlenen sertifika eğitim
kurslarına katılarak tarımsal danışmanlık sertifikası alarak, tarımsal
yayım ve danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
– Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün
sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
– Çeşitli kurum ve kuruluşların sağlamış olduğu burs imkânlarından
yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
– Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaları halinde 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler
kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
– Zeytin ve yağ sanayi ile ilgili özel sektör kuruluşlarında teknik eleman
olarak görev yapan meslek elamanları ise işverenlerle yaptıkları
anlaşmalara veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret
alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
“Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi” önlisans programını başarıyla
tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)”
başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara
kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME
Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve
edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev
alabilirler.

BENZER MESLEKLER
– Gıda Teknikeri,
– Laborant,
– Bahçe Ziraat Teknikeri,
– Zeytin İşleme Teknisyeni.

H – EK BİLGİLER
GÖREV
– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA
– Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksek Okulu öğretim
elemanları,
– Meslek Mensupları,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,
http://www.osym.gov.tr/
– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Not

Not

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

Kaynak: İşkur

 

Ama Sayfayı Paylaşmadınız 🙁

Lütfen Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşın 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ama Sayfayı Paylaşmadınız :(

Lütfen Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşın :)
.