Home / MESLEKLER / Meslekler Rehberi / Ziraat Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur?

Ziraat Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur?

Ziraat Mühendisi nedir? Ziraat Mühendisi nasıl olunur? Ziraat Mühendisleri hangi eğitimleri alır? Ziraat Mühendisleri ne iş yapar? Ziraat Mühendisleri nerelerde çalışır? Ziraat Mühendislerinin çalışma ortamları nasıldır? Ziraat Mühendisleri hangi araç gereçleri kullanır? vb. soruların yanıtları ve Ziraat Mühendisliği hakkında hemen her şey burada… 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ TANIM
Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik,
bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile
bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve
geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin
projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği,
bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve
makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon
genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım
politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir.
______________________________________________________
A- GÖREVLER
İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve
ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla;
– Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,
– Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
– Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
– Tohumların ekilmesi, fidelerin/fidanların dikilmesi, gübrelenmesi,
ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
– Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması,
ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin
geliştirilmesine yardımcı olur,
– Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin
iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,
– Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.
Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda
kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve
üretiminin projelendirilmesi amacıyla;
– Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,
– Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,
– Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,
– Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini
denetler.
– Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı,
beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla;
– Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.)
verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,
– Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin
değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar,
– Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri
aydınlatır,
– Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan “sütün uygun
koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla;
– Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin
hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini
bilgilendirir,
– Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün
uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik
ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar,
– Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere
uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı
olur.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
– Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,
– Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,
– Aydınger kağıdı, rapido kalemleri, topoğrafik aletler,
– Dürbünler,
– Bilgisayar,
– Hesap makinesi vb. aletler.
– İlaçlar, hormonlar,
– Tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,
– Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre,
Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi)
– Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar.
______________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Ziraat Mühendisi olmak isteyenlerin;
-Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi
duyan,
-Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan,
-Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen
-Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
-Mekanik yeteneğe sahip,
-Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
-İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ziraat mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuar, fabrikalar, çiftlikler)
ortamda, hem de açık arazide çalışırlar. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu,
soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal
çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları
sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Doğrudan hayvancılık
işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu
rahatsız edicidir. Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları,
meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.
______________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin Ziraat Fakülteleri; “Bahçe Bitkileri”, “Bitki
Koruma”, “Tarım Ekonomisi” , “Tarım Makineleri”, “Tarımsal Yapılar ve
Sulama” “Tarla Bitkileri”, “Süt Teknolojisi”, ”Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme” “Zootekni” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları
taşımak.
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş
Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM
tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Ziraat
Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Ziraat Mühendisliği eğitiminin süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA
“Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler” başlığı altında yer alan bölümleri başarı ile
tamamlayanlara “Ziraat Mühendisi ” lisans diploması verilmektedir.
______________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük
çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her
yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin
tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.
Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık,
fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem
fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları,
su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler.
Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracat ithalat
şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun
yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler
kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına
sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe
eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından
eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş
Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı
Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.
İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve
harç kredisi verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine,
sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8.
dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel
sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği
performansa göre değişmektedir.
______________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar;
akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve
profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME
Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER
– Biyolog,
– Makine Mühendisi,
– Veteriner hekim,
– Su ürünleri mühendisi,
– Gıda mühendisi,
– Peyzaj mimarı.
_____________________________________
H- EK BİLGİLER
GÖREV
– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA
– -Meslek elemanları,
– -Bölüm eğitimi veren fakültelerin web siteleri,
– 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
– -Meslek danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/
– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Not

Not

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

Kaynak: İşkur

 

Ama Sayfayı Paylaşmadınız 🙁

Lütfen Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşın 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ama Sayfayı Paylaşmadınız :(

Lütfen Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşın :)
.